Helena Löwen-Åberg

Helena Löwen-Åberg

Jag är utbildad specialistsjukgymnast och verksam i Göteborg där jag främst arbetar med inriktning mot psykosomatik och psykiatri.

1988 blev jag legitimerad sjukgymnast och arbetade initialt inom neurologisk rehabilitering och primärvård. Sedan 1991 har jag varit verksam som privatpraktiserande sjukgymnast, bland annat på rehabiliteringsklinikenFungera, Göteborg. Där har jag tagit emot patienter individuellt, lett avslappnings- och stresshanteringskurser med kognitiv inriktning samt haft mindfulnesskurser.

2003 gick jag ut grundutbildningen i KBT och har integrerat detta i mitt arbete som sjukgymnast. På senare år, efter avslutad handledarutbildning, har jag handlett sjukgymnaster och sjukgymnaststudenter på yrkesprofessionen. Jag har även hållit föreläsningar på Göteborgs Universitet, för olika intressegrupper och organisationer och även för privata företag.

Laddar...