Leonard Axelsson

Leonard Axelsson är en entreprenör och mångsysslare. Han är utbildad musiker vid Rytmiska Musikkonservatoriet i Köpenhamn, och har alltid haft ett genuint intresse för människor. Som musiker med 8 års utbildning och erfarenhet från en lång rad olika typer av scener, är han expert på hur prestationsångest och andra människors förväntningar kan hämma förmågan att slappna av och prestera på topp när det verkligen gäller. Han har länge slipat på sin metod för att på naturlig väg minimera stress, nervositet och scenskräck, vilket han bland annat använder framgångsrikt som gitarrlärare och musikalisk coach.

På senare tid har han sett nyttan - och behovet  - av hans speciella erfarenheter och hur dessa kan överföras till en rad andra områden, där prestationsångest och stress kan vara hämmande för det resultat man önskar. Till exempel körkortsprov, föredrag, intervjusituationer o. dy. Som en naturlig följd därav, har Leonard nyligen börjat skriva coachande ljudböcker i tätt samarbete med Mind-set, för att så många människor som möjligt ska kunna få nytta av hans kunskap.

Laddar...