Swami Janakananda

Swami Janakananda föddes i Köpenhamn år 1939.

Redan som barn lärde han sig använda enkla yogaställningar, och han insåg när han var 19 år att han ville bli en yogi. Denna dröm uppfylldes inte genast, men under åren som följde började han utforska yogans möjligheter på sig själv - på kropp och sinne - med stor entusiasm och hängivelse.

År 1968 mötte han Swami Satyananda och följde med honom till Indien. Efter den inledande intensiva träningen beslutade han sig för att stanna och reste bland annat runt i Indien med sin lärare.

När han återvände till Danmark sommaren 1970 grundlade Swami JanakanandaSkandinavisk Yoga och Meditationsskola.Den första skolan i Köpenhamn växte snabbt och nya avdelningar startade. Tillsammans med de lärare han utbildat har han starkt påverkat användningen av yoga och meditation i Nordeuropa. Denna framgång beror till stor del på hans och hans kollegors regelbundna användning av meditation i vardagen, speciellt Kriya Yoga och Karma Yoga, och på hans förmåga att kreativt begränsa sig till en mycket rik tradition, nämligen den tantriska traditionen.

Swami Janakananda bor vid Internationella Håå Kursgård i Småland, och utöver att undervisa i meditation samarbetar han här med olika vetenskapsmän för att undersöka yogans och meditationens gynnsamma verkningar.

Hans klara sätt att visa hur även avancerad yoga kan användas som ett redskap för människor i samhället av idag inspirerar många. Det som gör hans undervisning så speciell är att han använder situationen här och nu, och ditt sätt att vara, utan att kräva att något först ska ändras.

Laddar...