Stimulastik - Gymnastik och stimulans för småbarn

Stimulastik - Gymnastik och stimulans för småbarn
  • Författare: Solvej Darré
  • Utgåva: Video (Nedladdning)
  • Språk: Svenska

Ge din bebis den bästa möjliga starten i livet och lär dig hur du kan stärka barnets motorik, sinnen och utveckling med dessa enkla övningar, som är speciellt utvecklade av arbetsterapeuter och skräddarsydda för barn i åldrarna 0-1 år.

Hjälp ditt barn till en bättre motorisk utveckling med Stimulastik

Ditt barn utvecklas ständigt, det är därför viktigt att du som förälder tar en aktiv roll i utvecklingen från dag ett. Med videon "Stimulastik" får du en rad enkla verktyg som hjälper dig att stärka ditt barns motoriska färdigheter. Samtidigt utvecklas en ökad acceptans för beröring och grunden läggs för framtida sociala färdigheter. Stimulastik-videon är framställd av arbetsterapeut Solvej Darré och är baserad på flera års praktisk erfarenhet av gymnastik och stimulering för små barn.

Vad är Stimulastik?

Stimulastik bygger på arbetsterapeutiska principer och syftar, genom lek och aktivitet, till att stimulera barn i deras nuvarande och nästkommande utvecklingsstadie. I Stimulastik fokuseras det på:

  1. Allmänna övningar som är lätta att utföra hemma.
  2. Neurologi, sinnen, beteende, språk och kontakt, utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv.
  3. Användningen av flera olika arbetsterapeutiska verktyg och tekniker som stärker ditt barns balans, känsel, muskler och leder.

Det får du och ditt barn ut av Stimulastik-videon

  • Barnet kan få ökad rörelseglädje och kroppslig erfarenhet.
  • Föräldrar kan få ökad medvetenhet om barnets utveckling, och stärka bandet mellan barn och förälder.

Den här utgåvan av Solvej Darrés video om stimulastik är reviderad och mer omfattande än orginalutgåvan. 

Videon stöds av danska Ergoterapeutforeningen, där arbetsterapeut Gudrun Gjesing har varit konsult vid framställande av innehållet. 

Alla barn i åldern 0-1 år, och deras föräldrar, kan ha nytta av Stimulastik, som också kan ha en positiv affekt på den sensomotoriska utvecklingen hos barn med motoriska svårigheter, barn med öronproblem eller oroliga barn. 

Var en aktiv del av ditt barns naturliga utveckling - köp Stimulastik idag och se den direkt efter köp


* Resultat kan variera från person till person. Läs mer

Laddar...