Heartland

Heartland
  • Författare: Niclas Malmberg
  • Utgåva: Musik (Nedladdning)
  • Språk: Svenska

Musikvetare pekar på hjärtats rytm som ursprunget till den musikaliska rytmen, oavsett om det handlar om avslappnade hjärtslag eller snabbare. Stycket Heartland bygger på lugna hjärtslag, över vilka harmonier och melodier skiftar. Genom den fasta lugna...

Om Niclas Malmbergs debutskiva, Vattnets kretslopp, var en resa i det yttre, vattendroppens väg genom landskapet i sina olika faser, så är uppföljaren Heartland en resa i det inre.

Lugna hjärtslag utgör klangbotten för stycket. Över hjärtats slag varierar klangfärg och melodier, men sakta och utan att störa eller driva upp hjärtslagsfrekvensen.

Musiken passar därför väl för avslappning och meditation, och lyssnarens hjärtslag finner sig snart falla in i samma tempo som musikens.

Instrumentationen utgörs i huvudsak av synth, elpiano och flöjter. Stycket är ca 40 minuter långt, indelat i två halvor, en utfärd och en tillbakafärd. På så sätt börjar och slutar den inre resan i samma harmoniska skiftningar, där inte heller hjärtats slag driver på. Kanske i hjärtat självt?


* Resultat kan variera från person till person. Läs mer

Laddar...