Bli självsäker i din kommunikation - Assertionsträning

Bli självsäker i din kommunikation - Assertionsträning
  • Författare: Malte Lange
  • Utgåva: Ljudbok (Nedladdning)
  • Språk: Svenska

Vill du bli mer självsäker och få större genomslagskraft i din kommunikation? Hypnosen med assertionsträning ger dig de 4 viktigaste stegen till hur du aktivt använder assertion för att framhäva dig själv – och ändå visa respekt för andra.

Bli självsäker i din kommunikation - Assertionsträning

Vill du bli mer självsäker och få större genomslagskraft i din kommunikation? Hypnosen med assertionsträning ger dig de 4 viktigaste stegen till hur du aktivt använder assertion för att framhäva dig själv – och ändå visa respekt för andra.

Lär dig att bli mer självsäker och genomslagskraftig i din kommunikation

I assertionsträniongen med hypnos lär du dig att bli mer självsäker och att stå fast vid din åsikt – utan att bli aggressiv eller påträngande. Om du förr kanske höll dig i skymundan och inte högt uttryckte din vilja – kan du nu hädanefter lära dig att klä din vilja i ord, tankar och mål. Det gör att andra kommer att känna till dina begränsningar, dina ståndpunkter och då lättare kan respektera dem.

Du blir mer effektiv i din kommunikation och skapar ny respekt omkring dig som individ. 

Kan användas i samband med arbete, fritid och i de personliga/sociala aspekterna av ditt liv.

Du lär dig:

  • Du lär dig att säga vad du tycker och uttrycka dina känslor.
  • Du lär dig att visa respekt och övertyga andra på ett ödmjukt sätt
  • Du lär dig att vara mer självsäker och använda din kommunikation effektivt

Bli självsäker i din kommunikation ger dig:

  • De 4 steg du måste ta dig igenom för att bli självsäker
  • Mental träning i assertion og genomslagskraft
  • En skön avslappnad ingång till kommunikation

Programmet har starkast effekt om du med jämna mellanrum under en viss tidsperiod lyssnar igenom programmet, och stärker din mentala träning i självsäkert beteende och kommunikation.

Köp "Bli självsäker i din kommunikation - Assertionsträning" her.


* Resultat kan variera från person till person. Läs mer

Laddar...