The Five Minute Journal for Kids

The Five Minute Journal for Kids

I dagboken för barn har Intelligent Change valt ut det bästa från vuxenutgåvan, och presenterar det nu i ett barnvänligt format som inspirerar ditt barn till att möta dagen med mod, vänlighet och nyfikenhet.

The Five Minute Journal for Kids

En dagbok med fokus på positiv psykologi

front-five-minute-journal-for-kids

I 'The Five Minute Journal for Kids' presenteras ditt barn för samma positiva psykologi som gjort originalet, 5 Minute Journal, så populär världen över.

 

Ett verktyg för lärande och reflektion

Med 'The 5 Minute Journal for Kids' får ditt barn ett enkelt och effektivt verktyg för att känna sig mer tacksam för de bra saker som sker i vardagen.

Samtidigt lär sig barnet också att reflektera över dagens händelser, så att det inte finns några störande tankar inför nästa dags utmaningar – och det tar bara fem minuter. 

 

Vad innehåller The 5 Minute Journal for Kids?

I 'The Five Minute Journal for Kids' kommer ditt barn varje dag att mötas av några centrala delar som guidar barnet till att fokusera mer på det goda i livet. Dagboken innehåller:

  • 5 dagliga frågor med fokus på tacksamhet, reflektion, och vad som gjort denna dag fantastisk. 
  • Veckans utmaning, som hjälper barnet att bygga mod och självkänsla. 
  • Dagens positiva ord eller citat, som ger något att fundera på och finna styrka i. 
  • Illustrerade introduktioner med korta inspirerande historier.

Med dagboken kommer ditt barn både att lära sig nya saker, växa som person, och bevara alla de positiva minnen och känslor som dagligen skrivits ner.

five-minute-journal-for-kids-översikt

 

Vad får ditt barn ut av att använda The Five Minute Journal for Kids?

Det vi lär oss i barndomen följer med oss genom hela livet, därför är det viktigt att barn utvecklar förmågan att se det goda i livet och världen runt omkring dem. 

'The 5 Minute Journal for Kids' hjälper ditt barn att utveckla flera positiva egenskaper som kommer att följa dem genom hela livet och som ger en stabil grund av optimism, självförtroende, och framåtanda. Dessa är bl.a.

  • Högre grad av positiva känslor
  • Mer glädje, optimism och lycka
  • Större medkänsla för andra
  • Mindre känslor av ensamhet och isolering

 

Stärk ditt barns kunskaper i engelska med 5 Minute Journal för barn

Man lär sig bäst när man har roligt, och som en extra bonus kan 'The Five Minute Journal for Kids' bidra till att stärka ditt barns kunskaper i engelska, om ni väljer att skriva på orginalspråket.

Eftersom dagboken inte är en läxa, utan används som ett dagligt stöd, så kan du låta ditt barn träna sin engelska utan att det blir ansträngande.

De flesta skolbarn börjar med engelska redan i första klass, så 5 Minute Journal för barn kommer att vara ett bra komplement och ge ditt barn en fördel i undervisningen.

hitta-det-bästa-av-dagen-med-five-minute-journal-for-kids

 

Så använder ni 'The Five Minute Journal for Kids'

Dagboken för barn är indelad i två sektioner – morgon och kväll. På morgonen får barnet tre frågor som hjälper till att ge en optimistisk inställning till resten av dagen, så att den kan bli så bra som möjligt.

På kvällen ska barnet fundera över vad hen lärt sig under dagen och vad som har varit bra, så att dagen avslutas med positiva tankar. 

 

Gör det till en gemensam aktivitet

Engagera dig gärna när ditt barn fyller i dagboken, du kan hjälpa till med både ord och formuleringar.

Att fylla i '5 Minute Journal' kan också snabbt bli en fast rutin som du och ditt barn delar och som förstärker ert speciella band.

Det tar bara 5 minuter att fylla i dagboken, och dess positiva effekter ska inte underskattas. 

 

Se mer om 'The Five Minute Journal for Kids' här

Köp 'The Five Minute Journal for Kids' här och få Gratis frakt


* Resultat kan variera från person till person. Läs mer

Laddar...